Fundacja Koliber

Gospel

Czym jest gospel?

Gospel to rodzaj muzyki chrześcijańskiej. Jej korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych wykonawcami tego gatunku byli czarnoskórzy obywatele.
Muzyka ta wraz z całą swoją oprawą mogła powstać dzięki temu, że czarnoskórzy obywatele mieszkający w Stanach Zjednoczonych nie mieli takich samych praw jak biali – skupiali się w osobnych enklawach, które cechowała odrębność społeczna i kulturowa.
Ważnym aspektem muzyki gospel jest jej prostota, zarówno w przekazie jak i harmonii. Istotą pieśni gospel jest aby każdy mógł łatwo nauczyć się nowych utworów. Słowo gospel jest zestawieniem słów God – Bóg oraz spell – mówił. W takim połączeniu słowo gospel oznacza głoszenie Ewangelii o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, który nas zbawił i otworzył bramy do nieba.

Gdzie śpiewać gospel?

Muzyka pozwala nam wyrażać siebie, nasze myśli i emocje. Dodatkowo gospel niesie ze sobą przesłanie pojednania, pokoju i wiary. Śpiewajmy zatem gospel zawsze wtedy gdy mamy na to ochotę - jeśli miałoby to przeszkadzać innym, to można śpiewać choćby w myślach.
W Polsce muzykę gospel wykonują nieliczne zespoły. W większości w przypadku muzyki religijnej są to aranżacje popowo-rockowe lub po prostu chóralne. Muzyką gospel nie są też pieśni liturgiczne śpiewane podczas mszy w kościołach katolickich, gdyż ze względu na samą ceremonię wprowadzają nas bardziej w formę zadumy niż radości.
Zatem gdzie jest gospel? - Głównie w przykościelnych scholach. Tam jest czas by pozwolić sobie na indywidualizm i twórczą formę ekspresji. Wyrażenie swoich emocji daje też szansę udział w organizowanych w całej Polsce warsztatch z muzyka gospel. Czasem są to spotkania typowo ekumeniczne a innym razem po prostu warsztaty poświęcone muzyce gospel. W większości wypadków tak naprawdę od samego uczestnika zależy w jakim celu przychodzi na spotkania.
Jeśli chcesz śpiewać gospel zacznij to robić teraz! Sam na chwałę Pana lub znajdz ludzi, którzy chcą śpiewać z Tobą. Powodzenia

Warsztaty

fot. T. Majewski

Koszalińskie Warsztaty Gospel

to inicjatywa polegająca na organizacji warsztatów muzycznych opartych na muzyce gospel.
Podczas warsztatów uczestnicy pod opieką doświadczonych instruktorów wykonują muzykę gospel.
Zwieńczeniem warsztatów będzie uroczysty koncert finałowy. Podczas koncertu każdy uczestnik warsztatów staje się członkiem wielkiego chóru gospel – jest to ogromne przeżycie zarówno dla chórzystów, jak i dla ich rodzin czy zaproszonych gości.
Głównym celem warsztatów gospel jest popularyzacja tej muzyki w Koszalinie, jako muzyki pełnej energii i radości. Dodatkowo warsztaty mają na celu: podniesienie umiejętności muzycznych uczestników, integrację różnych grup społecznych, szerzenie tolerancji i akceptacji.
Warsztaty to także nauka prawidłowej emisji głosu, śpiewania z pasją i czerpania radości z wykonywania wspólnego dzieła.
Zadanie ma wysoki potencjał integracyjny i pozwala rozwijać swoją pasję zarówno profesjonalistom jak i amatorom; osobom w różnym wieku; z różnym doświadczeniem. Występ finałowy buduje pozytywne emocje i pozostawia wiele radości na wiele kolejne dni. Jak pokazuje doświadczenie uczestnikami mogą być zarówno dzieci (od 13 r.ż.), dorośli oraz seniorzy.

II Koszalińskie Warsztaty Gospel 2017

Termin: 1 października 2017 r. (niedziela)
Miejsce warsztatów: Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2
Prowadzenie: Agnieszka Tomaszewska-Górska z zespołem GospelJoy z Poznania.
Wszelkie pytania można kierować na kontakt@gospelkoszalin.pl

OPIS
Podczas warsztatów uczestnicy poznają nowe utwory, które następnie wykonają na koncercie finałowym. Zajęcia planowane są dla grupy ok. 100 osób powyżej 14 r.ż, oraz osobno dla grupy 20 dzieci w wieku od 5 do 13 lat. Zajęcia grupy młodszej będą trwały dużo krócej a dzieci wystąpią z nauczonymi pieśniami podczas koncertu. Dla rodziców dzieci zgłoszonych na warsztaty wstęp na koncert jest bezpłatny. Pozostali słuchacze mogą kupić bilety wstępu za jedyne 6zł.

HAMONOGRAM
Warsztaty dla grupy od 14 lat - godz. 9:00 - 15:00
Warsztaty dla grupy dzieci od 5 lat do 13 lat - godz. 13:00 - 15:00
Próba generalna wspólna 16:30 - 17:30
Koncert finałowy: Filharmonia Koszalińska, godz. 18:00

OPŁATY
Opłata za udział w warsztatach:
- GRUPA 1 - młodzież od 14 lat i dorośli - 35 zł/os. (przy zapisie i wpłacie po 20 września - 45zł)
- GRUPA 2 - dzieci od 5 do 13 lat - 25 zł/os.(przy zapisie i wpłacie po 20 września - 35zł)
Bilety na koncert finałowy
- 6 zł/os. (zakup w kasie Filharmonii Koszlińskiej)
Koszulki z logo Warsztatów (dla chętnych)
- 30zł/szt (chęć zakupu koszulek należy zgłaszać mailowo)

Ilość miejsc na warsztaty:
GRUPA 1: 100 miejsc / zapisanych 54 osób,
GRUPA 2: 20 miejsc / zapisanych 10 osób.

Zgłoszenie na warsztaty

* w przypadku grupy wytarczy podać adres email i telefon jednej osoby

ImięNazwiskotelefon*email*wiek 
+ kolejna osoba

Podsumowanie

Współpraca

Zadanie współfinansowane z budżetu
Województwa Zachodniopomorskiego.

I Koszalińskie Warsztaty Gospel 2016

Termin: 3-4 września 2016 r.
Miejsce warsztatów: klub CK 105 w Koszalinie.
Prowadzenie: Agnieszka Tomaszewska-Górska z zespołem GospelJoy z Poznania.
Koncert finałowy: niedziela (04 wrześńia), godz. 17:00, sala CK105
Opłaty:
- zapisy indywidualne – 45 zł/os.
- zapisy grupowe (min. 6 osób) –35 zł/os.
Przy zapisie i jendoczesnej wpłacie w terminie do 1 sierpnia 2016 r. opłata za udział obniżana jest o 10 zł/os.
Zajęcia rozpocznają się w sobotę rano o godz. 9:00 z przerwami potrwają do godz. 18:00. W niedzielę dalszy ciąg warsztatów od godz. 9:00 do 13:00 oraz próba generalna o godz. 15:00.
Udział w koncercie finałowym jest bezpłatny – jednak wejście gości na koncert będzie możliwe tylko za okazaniem darmowej wejściówki (którą można rezerwować podczas rejestracji). Liczba wejściówek jest ograniczona. Pierwszeństwo korzystania z wejściówek mają uczestnicy odbierający je dla swoich gości. Uczestnicy warsztatów wejściówek nie potrzebują, gdyż tego wieczoru będą Artystami!
Finansowanie:
Główny sponsor warsztatów w 2016 roku :Fundacja PZU

Chóralistyka

Seminarium prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych

Celem Seminarium jest podnoszenie kwalifikacji osób pracujących w Koszalinie i okolicach z chórami, zespołami wokalnymi, instrumentalnymi, zespołami ludowymi, nauczycieli prowadzących zajęcia muzyczne w szkołach i instytucjach kultury a także jako kurs przygotowawczy dla młodzieży licealnej pragnącej w przyszłości kształcić się na kierunkach dyrygenckich lub chórmistrzowskich.
Chcemy, aby wzrost kompetencji kadry prowadzącej regionalne zespoły amatorskie spowodował podnoszenie się ich poziomu wykonawczego niosąc lepsze doznania artystyczne i satysfakcję zarówno dla koszalińskich wykonawców jak i słuchaczy. Aby był zachętą dla młodzieży naszego miasta do czynnego angażowania się w sztukę amatorską, poszerzania zainteresowań , doskonalenia się i rozwoju talentów.
Uczestnicy: Seminarium jest przeznaczone dla chórmistrzów, kapelmistrzów, nauczycieli, instruktorów oraz jako propedeutyka dla młodzieży licealnej. W ramach seminarium będą odbywać się zajęcia z dyrygowania, emisji głosu. Organizatorzy przewidują również, w zależności od zapotrzebowania, zorganizowanie kursu w zakresie emisji głosu mówionego dla nauczycieli pragnących zadbać o technikę prawidłowego i efektywnego mówienia w celu zapewnienia sobie prawidłowej pracy i higieny narządu głosu w zawodzie nauczyciela.
fot. R. Suszczak

Seminarium 2016/17
Opieka merytoryczna, naukowa i artystyczna: Akademia Sztuki w Szczecinie.
Kadra Seminarium:
- dr hab. Jacek Kraszewski prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie -dyrygent symfoniczny, operowy i chórmistrz
- dr hab. Radosław Wilkiewicz prof. nadzwyczajny AS w Szczecinie – dyrygent, chórmistrz, śpiewak, kierownik seminarium.
Miejsce: Filharmonia Koszalińska im. Stanisława Moniuszki w Koszalinie
Termin: październik 2016 - czerwiec 2017
Terminarz: Zajęcia odbywają się w soboty, 2 razy w miesiącu.
9:00 - 13:30 - zajęcia grupowe
13:30 - 16:30 - zajęcia indywidualne (lub w piątki wg indywidualnych ustaleń)

Zakres zajęć:
a) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie prowadzenia zespołów,
b) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie emisji zbiorowej,
c) 36 godzin grupowego seminarium w zakresie dyrygentury,
d) 18 godzin zajęć indywidualnych z dyrygowania.
Koszty: 200zł/m-c x dla mieszkańców województwa zachodniopomorskiego
Kierownik seminarium: prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie dr hab. Radosław Wilkiewicz

Konkurs chórów

fot. R. Suszczak

Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat"

 • Konkurs organizowany jest co rok, przemiennie, w Koszalinie i Słupsku.
 • Celami konkursu są: popularyzacja idei śpiewu chóralnego; konfrontacja wykonawcza i zdobywanie doświadczenia artystycznego przez uczestników; doskonalenie poziomu wykonawczego chórów i dyrygentów, poszerzanie i prezentowanie repertuaru; wymiana doświadczeń, myśli twórczej, tworzenie więzi międzyludzkich oraz konsolidowanie środowiska chóralnego również pod kątem pokoleniowym; zainteresowanie muzyką chóralną szerszej publiczności.
 • W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie amatorskie zespoły chóralne z kraju i z zagranicy. Zespoły muszą mieć minimum 12 śpiewaków na scenie.
 • Zespoły przygotowują do oceny Jury program dowolny składający się z pieśni, z których co najmniej 2 śpiewane będą a cappella. Łączny czas pobytu zespołu na scenie nie może przekraczać 15 minut.
 • W każdej kategorii z osobna przewiduje się przyznanie Lauru Moniuszkowskiego za najlepsze wykonanie utworu Stanisława Moniuszki.
 • Zgłoszenia i zapytania należy kierować na adres pomeraniacantat@gmail.com

III Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2017"

Trzecia edycja konkursu realizowana jest w Koszalinie w dniach 17-18 czerwca 2017 r.

JURY
prof. Anna Domańska
prof. Dariusz Dyczewski
prof. Janusz Stanecki
prof. Rolandas Daugela z Kowna (Litwa)

PROGRAM KONKURSU

17.06.2017 Sobota
10:00 Powitanie
10:15 Chór Wojtana Koszalin
10:30 Chór Kameralny CK 105 z Koszalina
10:45 Chór XIV LO im. Stanisława Staszica" w Warszawie
11:00 Chór „Potik” Koszalin
11:15 Stowarzyszeni Śpiewacze CANTO ALEGRE w Łodzi
11:30 MIĘDZYSZKOLNY CHÓR „DOMINANTA” z Zespołu Szkół im. Ludzi Morza w Mścicach
11:45-12:30 Przerwa
12:30 Chór ukraińskiej mniejszości narodowej OBERIH z Miastka
12:45 Chór Gaudeamus Wejherowo
13:00 Chór Cantores Sanctae Barbarae przy parafii św. Barbary w Warszawie
13:15 Chór „Parati Semper” ze Świecia
13:30 Szczeciński Chór Chłopięcy "Słowiki".
13:45 Pro Vocalis UAM w Kaliszu
18:00 Koncert Chórów

18.06.2017 Niedziela
10:00 Powitanie
10:15 Chór Soli Deo z Nakła nad Notecią
10:30 Chór Frontowe Drogi Koszalin
10:45 Chór Intencja z NSM i stopnia w Nakle nad Notecią
11:00 Chór Młodzieżowy Gimnazjum Muzycznego ze Stockholmu / Stockholms Musikgymnasium Youth Choir
11:15 Chór Nadzieja z Nakła nad Notecią
14:00 Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród

PRZESŁUCHANIA
Przesłuchania w 2017 roku będą prowadzone w sali koncertowej Filharmonii Koszalińskiej, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin

OPŁATY
Opłata uczestnictwa wynosi 10zł od każdej osoby zgłoszonej do występu na scenie.
mbank PL26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
FUNDACJA WSPIERANIA EDUKACJI I KULTURY "KOLIBER"
75-412 Koszalin, al. Monte Cassino 14/64
tytułem wpłaty: „Pomerania Cantat 2017, nazwa chóru/zespołu”.

NOCLEGI
Koszty zakwaterowania pokrywają zespoły. Polecane noclegi:
DOM STUDENTA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie) - ul. Leśna 1 - tel.94 343 33 06
Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zespole Szkół nr 10 - ul. Gnieźnieńska 8 - tel. 94 342 60 68, 517 582 761

BIURO KONKURSOWE
Filharmonia Koszalińska, ul. Piastowska 2, 75-400 Koszalin, pok. 107

KONTAKT
Robert Suszczak, tel. +48 94 342 20 22, tel. +48 696 45 44 19, email: kontakt@fweik.org lub email: pomeraniacantat@gmail.com
 

II Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2016"

Słupsk, 28-29 maja 2016 r.
aula II Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza
ul. Adama Mickiewicza 32, 67-200 Słupsk

JURY

 • dr hab. Jerzy Rachubiński (Akademia Muzyczna w Łodzi)
 • prof. Marcin Tomczak (Akademia Muzyczna w Gdańsku)
 • dr hab. Barbara Halec (Akademia Sztuki w Szczecinie)

 

HARMONOGRAM PRZESŁUCHAŃ
28 maja 2016 r.
11:00 – 11:15    Chór "Dominanta" - Mścice
11:15 – 11:30    Chór Koszalin Canta - Koszalin
11:30 – 11:45    Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego Academia Musica - Słupsk
11:45 – 12:00    Chór Żeński Gaudeamus - Wejherowo
12:00 – 12:15    Chór młodzieżowy Kantele - Słupsk
12:15 – 12:30    Chór "Akatyst" - Kcynia
12:30 – 12:45    ---
12:45 – 13:00    Chór Parati Semper - Świecie
13:00 – 13:15    Stowarzyszenie Chór "Camerata" - Września
13:15 – 13:30    Chór Niepublicznej Szkoły Muzycznej w Nakle nad Notecią - Nakło nad Notecią
 
29 maja 2016 r.

10:00 – 10:15    Chór Fantazja – Słupsk
10:15 – 10:30    Chór "Frontowe Drogi" - Koszalin
10:30 – 10:45    Gdyński Chór Kameralny - Gdynia
10:45 – 11:00    Chór Kameralny Akademii Muzycznej W Gdańsku - Gdańsk
11:00 – 11:15    Chór Państwowej Szkoły Muzycznej I i II ST.w Słupsku - Słupsk
11:15 – 11:30    Chór Soli Deo - Nakło nad Notecią
 
12:00 – 12:15    Chór Zielonogórskiego Ośrodka Kultury - Zielona Góra
12:15 – 12:30    Chór „Symfonia” - Gdynia
12:30 – 12:45    Chór Nadzieja - Nakło nad Notecią
12:45 – 13:00    Stowarzyszenie Śpiewacze im. Stanisława Moniuszki w Łodzi - Łódź
13:00 – 13:15    Chór Wojtana - Koszalin
13:15 – 13:30    Chór Akademicki "Coro Da Camera" Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Poznań

 

KONCERTY TOWARZYSZĄCE

28.05 (sobota), godz. 19:00
Koncert galowy chórów: Canzona CK 105, Kanon z Cewlina, Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego Academia Musica 
Kościół pw. Św. Jacka w Słupsku, ul. Dominikańska 3

29.05 (niedziela), godz. 9:00
Msza święta z udziałem chóru Parati Semper
Kościół Serca Jezusowego w Słupsku

29.05 (niedziela), godz. 10.00
Msza święta z udziałem chóru Gaudeamus z Wejherowa
Sanktuarium Św. Józefa OBL NMP w Słupsku

29.05 (niedziela), godz. 11:00
Msza święta z udziałem chóru Stowarzyszenie Chór "Camerata"
Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Morza w Ustce

29.05 (niedziela), godz. 17:00
Koncert galowy laureatów i ogłoszenie wyników konkursu
Kościół Mariacki w Słupsku, ul. Dominikańska 1

I Bałtycki Konkurs Chórów "Pomerania Cantat 2015"

W Konkursie w 2015 roku uczestniczyło 13 amatorskich zespołów chóralnych z kraju.
Przesłuchania odbyły się 28 czerwca 2015 r. w Filharmonii Koszalińskiej.

Jury

dr hab. Anna Tarnowska
prof. Waldemar Górski
prof. Przemysław Pałka

 

WYNIKI KONKURSU

Chóry seniorów

Dyplom Srebrny
Chór Frontowe Drogi Koszalin ; Dyrygent: Franciszek Huruk
Chór Wojtana Koszalin ; Dyrygent: Winfred Wojtan
Dyplom Złoty i Nagrodę Główną
Chór Soli Deo Nakło nad Notecią ; Dyrygent: Michał Gacka

Chóry dorosłe

Dyplom uczestnictwa
Chór Kameralny "Cantore Pasja" Płoty ; Dyrygent: Michał Felsztukier
Dyplom Brązowy
Chór Sonores Świdwin Dyrygent: Bolesław Kurek
Chór Żeński Gaudeamus Wejherowo ; Dyrygent: Agata Jasińska
Dyplom Srebrny
Chór Koszalin Canta CK 105 Koszalin Dyrygent: Ewa Szereda
Chór Związku Nauczycielstwa Polskiego "Academia Musica" Słupsk ; Dyrygent: Jolanta Otwinowska
Dyplom Złoty
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego Szczecin ; Dyrygent: Iwona Wiśniewska-Salamon
Chór Kameralny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej Koszalin ; Dyrygent: Kamil Szafran
Dyplom Złoty i Nagrodę Główną
Chór Słowiki 60 im. Jana Szyrockiego Szczecin Dyrygent: Jacek Kraszewski

Chóry szkolne

Jury nie przyznało nagrody głównej

Dyplom Srebrny
Chór Dysonans Koszalin ; Dyrygent: Ewa Szereda
Międzyszkolny Chór Dominanta Mścice ; Dyrygent: Bożena Cienkowska

 

KONCERTY

29.05 (niedziela), godz. 17:00 - Koncert galowy laureatów

O nas

Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury powstała w Koszalinie w 2015 roku. Działalność prowadzi głównie w sferze sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Przy realizacji poszczególnych projektów współpracujemy z lokalnymi instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami.
Celem Fundacji jest popieranie, wspieranie i realizacja przedsięwzięć edukacyjno-kulturalnych, szczególnie w dziedzinach artystycznych oraz nauki języków obcych.
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
 • promocję dziedzictwa kulturowego oraz działalności artystycznej poprzez upowszechnianie i wspieranie inicjatyw kulturalnych
 • organizowanie lub udział w imprezach promujących artystów, zwłaszcza muzyków,
 • promowanie osób uzdolnionych muzycznie i zespołów muzycznych w kraju i za granicą,
 • organizowanie konferencji, seminariów, festiwali, szkoleń, warsztatów, koncertów, występów, spotkań promocyjnych i kulturalnych, wystaw, wernisaży prac w kraju i za granicą,
 • propagowanie rozwoju innych form edukacji, szczególnie w zakresie edukacji muzycznej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
 • prowadzenie działań wspomagających edukację,
 • fundowanie stypendiów, zwłaszcza uzdolnionym dzieciom i młodzieży z rodzin najbiedniejszych,
 • organizowanie kursów i wyrównawczych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • działania wspomagające rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego (m.in.: edukacja, nauka, kultura, informacja, integracja europejska, ochrona środowiska, ochrona zdrowia, przedsiębiorczość, pomoc społeczna, charytatywna i humanitarna),
 • działania służące wyrównywaniu szans grup słabszych lub zagrożonych społecznym wykluczeniem (m.in. niepełnosprawnych, mniejszości, uchodźców, dzieci i młodzieży ze środowisk patologicznych lub terenów zaniedbanych gospodarczo, społecznie, kulturowo).
Do pobrania Statut Fundacji

Kontakt

Formularz kontaktowy

Pola oznaczone gwiazdką* sa wymagane


Fundacja Wspierania Edukacji i Kultury "Koliber"

Al. Monte Cassino 14/64, 75-412 Koszalin
NIP 6692525809
REGON 362893658
KRS 000058368

Email: kontakt@fweik.org
Telefony: +48 696 454 419

Konto bankowe: IBAN PL26 1140 2004 0000 3202 7657 8031
BIC/SWIFT: BREXPLPWMBK